Arbeidstijdenwet in de evenementenbranche - Rentman

Arbeidstijdenwet in de evenementenbranche

 

Stel je voor: je organiseert een groot muziekfestival. De band speelt de sterren van de hemel en het publiek is enthousiast. Achter de schermen houdt jouw crew er een strakke planning op na. Je komt in de verleiding om hen zonder pauzes door te laten werken, maar diep vanbinnen weet je dat een vermoeid team kan leiden tot fouten, boetes en - in het ergste geval - ongelukken.

Als ondernemer in de evenementenbranche ben je verantwoordelijk voor het coördineren van diverse taken en het waarborgen van een soepel verloop van elk evenement. Dit betekent dus ook het naleven van de Arbeidstijdenwet; wettelijke voorschriften die de afgelopen jaren door Europese regelgeving een grotere focus hebben gekregen.

Sinds 24 maart 2023 is er namelijk een aangescherpte EU-beleidsregel van kracht. Nieuwe boetecodes zijn toegevoegd en boetebedragen zijn herzien. Deze regels kunnen een uitdaging vormen voor werkgevers in de evenementenbranche. Een sector die te maken heeft met duidelijke pieken en dalen. Hoe ga je hier als werkgever op een effectieve manier mee om?

1.  Wat zegt de Arbeidstijdenwet?
2.  Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden?
3.  Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes?
4.  Hoe zit het met overwerken?
5.  Zijn er uitzonderingen op deze regels?
6.  Wat zijn de uitdagingen voor de evenementenbranche?
7.  Wat als je de Arbeidstijdenwet overtreedt?
8.  Wat zijn de regels rondom het registreren van werktijden?
9.  Manage je crew met software voor de evenementenbranche

 

Wat zegt de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet is een Nederlandse wet die de werktijden van werknemers reguleert en hun rust- en pauzetijden vaststelt. Het doel van deze wet is om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat zij niet overmatig worden belast.

 

 

Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden?

Volgens de Arbeidstijdenwet is het toegestaan om je werknemer maximaal 12 uur per dienst of werkdag te laten werken en maximaal 60 uur per week. Over een periode van 4 weken of langer mag hij of zij gemiddeld 55 uur per week werken. Als een werknemer langer dan 16 weken werkt, moet je dit gemiddelde beperken tot 48 uur per week.

Na een werkdag is het verplicht om minimaal 11 uur rust in te lassen voordat de werknemer aan de volgende werkdag of dienst begint. Dit mag eens in de 7 dagen worden ingekort tot minstens 8 uur, maar alleen als dit noodzakelijk is voor het werk. Ook moet er in een periode van 7 dagen altijd 36 uur aaneengesloten rusttijd zitten. Je mag dit ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval is de verplichte rusttijd 72 uur, in te delen in 2 periodes van minimaal 32 uur.

Daarnaast hebben medewerkers ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen.

 

 

Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes?

Wanneer je crew langer dan 5,5 uur op een dag werkt, hebben zij recht op minstens 30 minuten pauze. Dit mag ook worden opgesplitst in twee pauzes van 15 minuten. Werken ze langer dan 10 uur? Dan moeten ze minstens 45 minuten pauze nemen, wat ook weer in kwartieren mag worden opgesplitst.

Belangrijk: deze pauzes mogen niet aan het begin of einde van de werkdag plaatsvinden, maar dienen echt als onderbreking van de werktijd. Ook zegt de Arbeidstijdenwet niets over eventuele doorbetaling tijdens pauzes. In principe hebben medewerkers geen recht op loon tijdens hun pauze, tenzij hier in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken over zijn gemaakt.

 

 

Hoe zit het met overwerken?

In de Arbeidstijdenwet staat niets over overwerken. Als werkgever mag je verwachten dat je crew soms overwerkt als het nodig is. Maar hierbij moet je dus wel binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet blijven. Werknemers mogen in principe niet meer dan 60 uur per week werken. Dit is dus inclusief overuren!

 

 

Zijn er uitzonderingen op deze regels?

Ja, er gelden een aantal uitzonderingen:

 • Er zijn sectoren met afwijkende werk- en rusttijden, zoals audiovisuele producties, podiumkunsten en horecabedrijven.
 • Voor minderjarigen en zwangere vrouwen gelden ook andere regels.
 • De Arbeidstijdenwet geldt in principe niet voor zelfstandigen, tenzij er sprake is van een gezagsverhouding.
People partying at an event

 

 

Wat zijn de uitdagingen voor de evenementenbranche?

Het aanpassen aan de bijgewerkte wetgeving brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor bedrijven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die met “abnormale” werktijden te maken hebben. Denk aan weekend- en nachtwerk. Dus, waar moet jij als ondernemer in de evenementenbranche vooral rekening mee houden?

 

Regels voor nachtwerk

 • Er wordt gesproken van nachtwerk als een werknemer meer dan 1 uur werkt tussen 0.00 uur 's nachts en 6.00 uur 's ochtends. Nachtwerk kan een uitdaging zijn, dus het is extra belangrijk om verplichte rustperiodes in te lassen.
 • In een periode van 16 weken mag je maximaal 36 nachten werken. Dit is een belangrijke beperking om ervoor te zorgen dat het gezondheid en welzijn van werknemers niet in gevaar komt door overmatig nachtwerk.
 • Daarnaast mogen er maximaal 7 nachtdiensten achter elkaar worden gewerkt. Nachtwerk kan zowel fysiek als mentaal veeleisend zijn, dus het is essentieel om voldoende rusttijd (11 uur) tussen nachtdiensten in te lassen om vermoeidheid, burn-out en gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Duurt de nachtdienst tot na 2.00? Dan geldt er een minimale rusttijd van 14 uur. Na een reeks van minstens 3 nachtdiensten, is de minimale rusttijd 46 uur.

 

Regels voor weekendwerk

 • Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten om in het weekend aan de slag te gaan, tenzij dit vooraf is overeengekomen.
 • Zoals eerder vermeld hebben ook werknemers die in het weekend werken recht op minstens 13 vrije zondagen. Zij mogen in ieder geval weigeren om meer dan 40 zondagen te werken.
 • Er zijn geen wettelijke regels voor een weekendtoeslag als je werkt op zaterdag of zondag. Werkgevers hoeven dus niet extra te betalen of extra vrije tijd te geven.
Person ordering food at a food truck

 

 

Wat als je de Arbeidstijdenwet overtreedt?

Leef je deze regels niet na? Dan kan je een flinke boete oplopen. Voorheen kon je bij een eerste bedrijfsinspectie nog een maximaal bedrag verwachten van €90.000,- bij 100 werknemers of meer. Met de nieuwe Beleidsregel is dit een stuk ingewikkelder geworden, gezien er nu ook rekening wordt gehouden met de mate van verwijtbaarheid.

Wat als je de Arbeidstijdenwet overtreedt?

Stel dat je 30 mensen in dienst hebt en je bent in overtreding van de Arbeidstijdenwet met normale verwijtbaarheid, dan kun je dus rekenen op een boete van maximaal 50% van €90.000, oftewel €45.000.

 

 

Wat zijn de regels rondom het registreren van werktijden?

De wetgeving heeft als doel de rechten van werknemers te beschermen, transparantie te stimuleren, en misbruik op de werkvloer te voorkomen. In lijn met de nieuwe Europese wetgeving, betekent dit dat bedrijven efficiënte en waterdichte urenregistratiesystemen moeten invoeren om aan de wet te voldoen. Ook is het verplicht om van tevoren een werkrooster op te stellen, wat iedere werknemer kan inzien.

Veel bedrijven vertrouwen nog steeds op handmatige methodes voor tijdregistratie of verouderde software die mogelijk niet voldoet aan de strenge normen van de nieuwe wetgeving. Dit belemmert het vermogen om de uren, communicatie en planning nauwkeurig bij te houden.

De redder in nood? Een ERP-systeem of nog beter…

 

 

Manage je crew met software voor de evenementenbranche

Wil je je aan de wet houden én je business efficiënter inrichten? Met Rentman sla je twee vliegen in één klap. In tegenstelling tot een doorsnee ERP-systeem, is Rentman speciaal ontwikkeld voor de evenementenbranche.

We bieden verschillende oplossingen voor het plannen en managen van je crew, urenregistratie, maar ook materiaal- en financieel beheer! Daarnaast krijg je met de rapportages waardevolle inzichten in de productiviteit van het team, de prestaties van projecten en de toewijzing van middelen.

Onze datagedreven aanpak stelt jou en je team in staat om processen te optimaliseren en geïnformeerde beslissingen te nemen. Op naar succes!

Rentman Arbeidstijdenwet

Beheer de communicatie met je personeel vanaf één platform

 

 

 • Terug naar blog

 • Delen

Start gratis

Start gratis en ervaar hoeveel tijd je kunt besparen